Instrumente Structurale
Bucuresti, 18 Decembrie 2013

Obiectivul general al prezentului proiect de investitii este cresterea productivitatii SC Sothis Print S.R.L., cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile, in vederea reducerii decalajelor fata de productivitatea inregistrata la nivelul Uniunii Europene.

Acesta este in deplina concordanta cu obiectivul general al POS CCE, respectiv „cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii Uniunii Europene”, deoarece prin implementarea solutiilor informatice de management al afacerilor este asigurata cresterea calitatii procesului productiv, ceea ce va duce la cresterea competitivitatii firmei.

Scopul principal al prezentului proiect de investitii, consta in cresterea eficientei SC Sothis Print S.R.L. prin reorganizarea tuturor proceselor de afaceri pe baza noilor solutii informatice si sisteme TIC moderne, pe care le va achizitiona, in vederea cresterii calitatii produselor oferite clientilor sai, precum si a gradului de colaborare cu firmele partenere.

Obiective specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

  • - reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unor sisteme informatice privind planificarea resurselor intreprinderii, respectiv pentru gestionarea relatiilor cu clientii societatii;
  • - largirea portofoliului de clienti beneficiari cu minim 2 in primul an de la finalizarea implementarii proiectului;
  • - cresterea numarului de angajati cu cel putin 1 persoana;
  • - instruirea a 26 de salariati pentru utilizarea aplicatiilor, in cadrul serviciilor de integrare;
  • - cresterea cu cel putin 2 % a cifrei de afaceri in primul an de operare a investitiei fata de anul de pre-implementare
  • - scaderea cu cel putin 3 % a cheltuielilor administrative

Prin atingerea acestor deziderate stabilite pentru prezentul proiect de investitii, se vor realiza obiectivele specifice ale Axei Prioritare 3, Domeniul Major de Interventie 3 ” Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor”, respectiv “cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic” precum si “introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajeaza inovarea si/sau ofera sprijin pentru imbunatatirea deciziilor managementului”.

Odata cu incheierea proiectului, societatea SC Sothis Print SRL va fi capabila sa isi dezvolte eficient activitatea, prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza sistemului informatic implementat de tip ERP (Enterprise Resource Planning - Planificarea Resurselor Intreprinderii).

Pentru sporirea serviciilor prestate si pentru imbunatatirea managementului se va implementa, de asemenea, o solutie pentru managementul relatiilor cu clientii (CRM - Customer Relationship Management).

Sistemele moderne TIC achizitionate si implementate in cadrul acestui proiect, vor realiza un mediu favorabil si eficient in procesul de luare a deciziilor si vor pune bazele unui cadru suport pentru inovare.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro